Pazartesi, Mayıs 16, 2005

İlk e-kitapçı hangisidir?


Türkiye'de internet kullanıcı sayısı hakkında birçok rakam etrafta dönüp durur, sizler için şimdiye kadar yapılan araştırmaları derleyip gelişimi bir grafiğe döktüm. Şu anda tahmini olarak 6-6,5 milyon kişinin Türkiye'de internete eriştiğini söylemek mümkün. Unutulmaması gereken nokta bu kitlenin hepsinin düzenli kullanıcı olmadığıdır. 6-6,5 milyon kişi rakamına ulaşılan geçen seneki DİE araştırmasındaki soru "En son ne zaman İnternet kullandınız?" ve cevaplarda

1: Son üç ay içinde
2: Üç ay ile bir yıl arasında
3: Bir yıldan çok oldu
4: Hiç kullanmadı

veriliyor dolayısı ile sürekli kullanıcıları çıkarmak için mutlaka "son üç ay içinde" kullananlardan haftada 2-3 defa girenleri ortaya çıkarmak gerekiyor. Grafikte yer alan tahminler benim kendi tahminlerim ve hesaplamalarım üzerine kurulduğunu unutmamakta fayda var. Bu analiz size çalışmakta olduğunuz internet pazarının büyüklüğünü gösteriyor.

DİE'nin "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri" araştırmasına http://www.die.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Bugün kolay bir soru var aşağıdakilerden hangisi internet üzerinde ilk elektronik kitap mağazısını açmıştır?
a) clbooks.com
b) books.com
c) wordsworth.com
d) amazon.com

Hiç yorum yok: