Perşembe, Mayıs 05, 2005

Birinci ve ikinci dalga’da yüzmek

Internet’in gelişimini üç ana bölüme ayıracak olursak ilk dönemde 1961- 1974 yıllarını buluş, 1975-1995 arasını kurumsallaşma ve 1995 sonrasını ticarileşme olarak görebiliriz. Aslına bakacak olursanız tüketicilerin interneti keşfetmesi 1995 sonrasında oluyor. Ticarileşme ile birlikte elektronik ticaretinde macerası da başlıyor. 1995 yılında internet nüfusu 20 milyon civarında iken bugün bu rakam 1.3 milyara ulaşmış durumda. Yaklaşık 10 yıl içinde bu gelişme ticari olarak tüm şirketlerin de interneti zorunlu olarak kullanmasını doğurdu. Şirketlerin yanı sıra yeni çalışma yöntemleri ile internet değişime yol açan bir dönüm noktası oldu.

Birinci ve ikinci dalga’da yüzmek

Elektronik ticaret başladığından bu yana iki ana döneme ayrılıyor. İlk dönem 1995’te başlayıp 2000’li yıllarda sonlanıyor. Internetin ticarileşmesinin de 1995 yılında başladığını kabul edersek ilk dönem Amerika’da Nasdaq borsasındaki nokta.com balonunun patlaması ile birlikte bitiyor. Bu yıla kadar borsaya arz edilen internet şirketlerinin fiyatları olduğundan değerleniyor. Bu duruma teknik dilde “balon” diyorlar. 2001 ile birlikte artık elektronik ticarette yeni bir dönem başlıyor. Bu iki dönemi birbirinden ayıran açık özellikler var. İlk dönem tamamen yeni teknolojilerin yönlendirdiği, internet üzerindeki şirketlerin herşeyden daha çok ciro büyümesine odaklandıkları bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor. Aynı dönem içinde elektronik ticaret şirketleri risk sermayesi şirketleri tarafından destekleniyorlar. İlk kuruluşlar risk sermayesi şirketlerinin arka çıkmaları ile oluyor. Vergi, yasa ve diğer kurallar tam oturmadığı için kontrol edilemeyen bir yanı var internetin. Girişimciler yeni fikirleri ile ortaya çıkıyorlar, mevcut şirketler ise internete geçmekte yavaş kalıyorlar. Yeni bir çok internet şirketi tam rekabet piyasasını oluşturuyor. Yeni ekonominin kuralları oluşturuluyor ve bu yeni şirketler sadece online stratejiler üzerine gelişiyorlar. İlk olmanın avantajı konusunda bir çok şey yazılıp çiziliyor ve ilk olan bir kaç internet şirketi bazı avantajları kullanıyor.

Hiç yorum yok: