Pazar, Mayıs 01, 2005

Bilgi ve atın hızı


İnsanlara daha rahat hareket imkanın sağlanması sadece turistilik gezileri arttırmadı. Bilginin dolaşımı da at ve insandan daha hızlı hareket etmeye başladı. Gazeteler kitaplar daha yoğun bir şekilde ülkeler arasında değişime sebep oldu. Araçların hızının artması beraberinde bilginin toplamdaki değerini arttırdı. Daha önce birbirlerinden ayrı duran bilgi adacıkları birbirleri ile daha çabuk olarak etkileşebiliyorlardı. 1900’lerin ikinci yarısında bu hızlı gelişim daha da gelişti. Üstün sanayi devrimini yaşayan ülkelerdeki bir çok buluş hızın geometrik olarak artmasını sağladı. Araçların gelişimi hem yaşantımızı hızla etkiledi hem de tüm üretim metodlarının değişmesine neden oldu.

Tarım ve sanayi çağının ilk dönemlerinden kalma bir çok yönetim usülü yerlerini hızla yenilerine bırakmaya başladırlar. Bu değişime uyum sağlamak bir çok firma için zor oldu. Bu kabuk değişimini bir çoğu fark edemedi. Eski yönetim usülleri ile değişen hıza ayak uydurmak mümkün değildi. Artık bilginin hareket etmesi tarım çağındaki gibi değildi dolayısı ile karar verenlerin bunu gözardı etmemeleri gerekliydi. İkinci dünya savaşından sonra Amerika’da savunma sanayinde geliştirilmeye başlayan ağ projesi 30 yıl sonra ticareleşerek karşmıza internet olarak çıktı. Ancak tüm bu dönem içinde elektronik teknolojisindeki gelişim endüstri çağındaki hızın gelişimi üssel olarak arttırmaya devam etti. Radyo’nun, televizyonun yayılması, faks aletinin yaygın olarak kullanılması, verilerin bilgisayarlar ile işlenmesi, enformasyon ve bilgi birikimininde üssel hızlara ulaşmasına sebep oldu. Tüm bunlar o kadar hızla gerçekleşti ki bir çok kişi bu hıza ayak uyduramadı ve eski usüllerde yaşamaya devam etmek istediler.

Hiç yorum yok: