Cumartesi, Nisan 23, 2005

Evden Çalışma Yöntemleri - 101

Internet Şirketleri Neden Başarısız Oluyorlar - 3Geçen hafta başarısızlık sebeplerinden insan faktöründe kalmıştık. İnsanın değiştirilmesinin zor olduğunu, yeni modelleri birden kabul etmelerinin zaman alacağını, özellikle yöneticilerin bu yeni model ve düşünme yapısına alışmalarının zor olduğundan bahsetmiştik. Bu gerçeğin bir çok şirket tarafından gözardı edilmesi başarısızlık sebeplerinden biri oldu. Bahsettiğimiz bu faktör ile yakından bağlantılı olan yerleşik çıkarların göz ardı edilmesi dördüncü sebep olarak karşımıza çıkıyor.4.Yerleşik çıkarları gözardı etme

Bir önceki nokta ile yakın bağlantılı olan yerleşik çıkarlar gözardı edilen diğer bir değişken olarak başarısızlıkların ardında yatan dördüncü sebep olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir şirketin gelir modelinde ne tür ilişkileri olduğuna kısaca bir bakalım. Bir şirket bir grup ilişkiler ile çevrilmiştir,1.Bireysel müşteriler

2.Aracılar ve satıcılar

3.Ortaklar, işbirliği yapanlar

4.ÇalışanlarBu ilişkiler zincirlerinin bir günde kırılması oldukça zordur. Bu gruplar oldukça uzun süren iş modelleri ile birbirlerine bağlanmışlardır. İş modellerinin yanı sıra bu ilişkiler arkadaşlıklar ve tanıdık ekonomisini oluşturur ve yapılması çok uzun süre alır. Bir anda kırılması ve çökmesini beklemek yanlışlık olur.5.Fiziksel gerçekliği küçümsemeUnutumaması gerenk nokta e-ticaret sadece internetten sipariş almak demek değildir. Doğru ürünü, doğru zamanda, doğru kişiye teslim etme sürecidir. Internet onun sadece bir parçasıdır. Sözünü yerine getirmek e-ticaret şirketlerinin karlarını en çok etkileyen faktördür. Yeni kurulan şirketlerin çoğu bu noktayı gözardı ederek başarısızlıklarına kendileri sebep olmuşlardır. Internet kaldıraç etkisini kullanan fiziksel şirketler her ne kadar bir çok şirketten geç girmelerine rağmen bu pazarda başarılı olmayı başarmışlardır. Bir çok fiziksel şirket interneti gerçek hayattaki satışlarını arttırmak için kullanmışlardır.Son üç yazımda elektronik ticaret dalgasının birinci döneminde başarısız olan şirketlerin neleri gözardı ettikleri ve neden başarısız olduklarının sebepleri üzerinde durduk. Bunlar aslında ana sebepler olarak önümüze geliyor. Her iş modeline özgü hatalar ve sebepler ayrı ayrı olarak incelenebilir. Gelecek yazımda bu başarısız modellerin geçmişlerinden bahsedip evden çalışma yöntemlerine doğru yolculuğumuza devam edeceğiz.

Hiç yorum yok: