Çarşamba, Mart 16, 2005

Evden Çalışma Yöntemleri - 101Internet’in gelişimini üç ana bölüme ayıracak olursak ilk dönemde 1961- 1974 yıllarını buluş, 1975-1995 arasını kurumsallaşma ve 1995 sonrasını ticarileşme olarak görebiliriz. Aslına bakacak olursanız tüketicilerin interneti keşfetmesi 1995 sonrasında oluyor. Ticarileşme ile birlikte elektronik ticaretinde macerası da başlıyor. 1995 yılında internet nüfusu 20 milyon civarında iken bugün bu rakam 1.3 milyara ulaşmış durumda. Yaklaşık 10 yıl içinde bu gelişme ticari olarak tüm şirketlerin de interneti zorunlu olarak kullanmasını doğurdu. Şirketlerin yanı sıra yeni çalışma yöntemleri ile internet değişime yol açan bir dönüm noktası oldu.


Piyasa ilişkisine göre elektronik ticaret çeşitlerini 3 ana başlıkta toplayabiliriz.Piyasa ilişkisine göre sınıflandırma

1. Business-to-Consumer (B2C)

2. Business-to-Business (B2B)

3. Consumer-to-Consumer (C2C)B2C’ye örnek vermek istersek Amazon.com, hepsiburada.com, estore.com.tr uygun internet şirketleri olabilirler. Bu arada amazon.com artık sadece B2C konusunda değil diğer gruplarda da hizmet vermekte. B2B sınıfında ise alibaba.com, turkticaret.net, chemorbis gibi internet siteleri örnek teşkil edebilirler. C2C yani müşterilerin birbirleri ile yapmış oldukları ticaret uygulamaları açık arttırma siteleri, ilan siteleri olarak karşımıza çıkabilir. B2C sınıfında tüm dünyadaki ticaretin hacmi 2005 yılı sonunda 250 milyar USD’a ulaşması beklenmektedir. Bu rakam B2B’de 5.4 trilyon USD tahmin edilmektedir.1995 sonrasında elektronik ticarette birden bir patlama yaşandı. İlk kurulan şirketlerin çoğu Pazar payı kapmak uğruna bir çok iş modellerini kar amacı gözetmeksizin kurdular ve yaşatmaya çalıştırlar. Girişimci gençlerin yeni fikirleri hızla hayata geçirmeye çalıştıkları ve 2000 yılında borsadaki çöküş ile sonlanan bu dönem elektronik ticaret’in ilk yarısını belki de ilk dalgasını oluşturuyor. İkinci dönem ise 2001 Ocaktan itibaren başlıyor ve ilk dönemdeki yanlışlıklardan dersler çıkartılarak günümüze kadar devam ediyor.1995 yılında başlayan bu ilk dalgada bir çok şirket başarısızlığa uğradı. Pets.com, webvan.com, etoys.com bunlardan sadece bir kaçı. Aynı gelişme bakacak olursanız Türkiye’de de yaşandı. ixir.com, veezy.com bunların akla gelen ilk örnekleri. Sadece Amerika’da 2000 yılında 210’dan fazla, 2001 yılında 555 internet şirketi kepenklerini indirdi.Girişimciler için gündemdeki soru birinci dalga elektronik ticarette yaşanan başarısızlıklardan neler öğrenebilir ve ikinci dalgada neler yapmak lazım? Önümüzdeki yazılarımda “evden çalışma yöntemlerine” doğru gidiş içinde bu noktaları analiz etmeye başlayarak günümüze kadar geleceğiz.